Andrahandsuthyrning

För uthyrning av lägenhet i andra hand krävs godkännande av föreningens styrelse, och för sådant godkännande följer föreningen bostadsrättslagen samt hyresnämndens policy. Styrelsen gör en individuell bedömning vid varje ansökan.

Förutsättningar

 • Att det finns skäl för uthyrningen
 • Att föreningen inte har befogad anledning att vägra sitt samtycke

Exempel på skäl som kan godtagas
 • Tillfälligt arbete på annan ort
 • Tillfälliga studier på annan ort
 • Vistelse på annan ort på grund av ålder/hälsoskäl eller sjukhusvistelse
 • Provboende

Föreningen kan godkänna en uthyrning enligt ovanstående under förutsättning
 • Att intyg på skälet för uthyrning inkommer om föreningen begär detta
 • Att ansökan på uthyrning är på maximalt ett år
 • Att bostadsrättsinnehavaren har för avsikt att återflytta till lägenheten
 • Att andrahandshyresgästen informeras om föreningens regler
 • Att uthyrning ej sker till juridisk person
 • Uppgifter om personen som skall bo i lägenheten skall anges på ansökan. Samma person skall bo i lägenheten under hela uthyrningstiden

Att tänka på för bostadsrättsinnehavaren vid uthyrning

 • Att inkomma i god tid med ansökan till föreningen (minst 1 månad, och under semestertider kan längre tid behövas)
 • Att ägare/na till lägenheten alltid har fullt ansvar för lägenheten (inklusive avgifter till föreningen)
 • Att ett kontrakt upprättas mellan ägare/na och hyresgästen (som även skall bifogas ansökningen)
 • Att skriva ett avstående från besittningsskydd (som även skall bifogas ansökan)
 • Eventuell garageplats kan ingå i andrahandsuthyrningen. Dock är det inte tillåtet att enbart hyra ut en garageplats i andra hand.


Vid andrahandsuthyrning tar föreningen enligt stadgarna ut en avgift på 10 procent av prisbasbeloppet

Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. Föreningen beviljar tillstånd för max ett år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta. Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

Dokument

- Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning

- Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst

- Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning