Trivsel- och ordningsregler

Vi har alla ett ansvar.
Alla medlemmar och boende i Brf Tårpilen 12 har ett gemensamt ansvar för föreningen och huset som vi bor i. Därför måste vi vara aktsamma om och vårda allt som hör till vår fastighet, både hus och vår gemensamma trivsel. Om du upptäcker någon skada på fastigheten eller något annat missförhållande bör du så fort som möjligt underrätta styrelsen om detta. Mer om vad du behöver tänka på kan du läsa i denna information och i föreningens stadgar.

Vid fel och skador i lägenheterna ska du följa de rutiner för felanmälan som finns i denna skrift eller på föreningens kommande hemsida.

Brf Tårpilen 12 Trivsel- och ordningsregler ger dig snabbt och enkelt information om vad som gäller i olika frågor. Informationen utgör ett komplement till och förtydligande av vissa punkter i stadgarna.

Styrelsen kommer att uppdatera detta dokument kontinuerligt vid behov och på vår hemsida www.tarpilen12.se kommer du hitta den senast uppdaterade versionen av dokumentet!Om du har frågor, saknar information eller har tips om något som du tror att dina grannar kan ha nytta av så kontakta gärna någon i styrelsen, eller bara skicka ett mejl till .

-------------------------------------------------------------------------------------

ANDRAHANDSUTHYRNING
Se Uthyrning av lägenhet i andra hand.


AVGIFT OCH AVIER
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Nabo. Har du frågor som rör månads- och hyresavgifter, pantsättningar, överlåtelser etc ringer du 010-288 00 27 (telefontid 9-12) eller mailar .
Månadsavgiften betalas i förskott och skall betalas i tid, alla missade avgifter och andra skulder till föreningen lämnas till inkasso. Anmäl dig därför gärna till autogiro


ANSVAR
Du har som bostadsrättsinnehavare ett väsentligt större ansvar när det gäller att själv ordna med reparationer i din lägenhet än vad man har som hyresgäst. Mer om dina rättigheter och skyldigheter kan du läsa i föreningens stadgar.


BALKONGER, ALLMÄNT SAMT FASAD OCH INGLASNING
Balkongräcket, balkongplattan och fasaden tillhör föreningens ansvarsområde. Om du vill sätta upp något på din balkong eller i fasaden måste du inhämta styrelsens tillstånd. Titta inte på vad dina grannar har satt upp, det är ingen garanti för att det är tillåtet. Om du redan satt upp något på din balkong som du är osäker på om det kan godkännas, hör av dig till styrelsen.

Detta är tillåtet:

 • Blomlådor ser vi gärna – så länge de hängs på insidan av balkongräcket.
 • Vill du ha någon annan typ av hängande föremål på balkongen vill styrelsen ha en skriftlig ansökan.
 • Grilla får du göra om du använder gasolgrill eller elektrisk grill. Grilla med omsorg om dina grannar och använd inte olja så ryker det mindre. Observera att max 30 liters (P11) gasolbehållare får förvaras på öppen balkong.

Det är inte tillåtet att:

 • Borra eller spika upp fästanordningar i fasaden. Detta riskerar att ge upphov till allvarliga fuktskador i fasaden.
 • Borra eller sätta upp fästanordningar i fönstrens aluminiumkarmar då det kan leda till fuktskador.
 • Parabolantenn är ej tillåtet att montera på balkong, fasad, terrass eller uteplats.
 • Måla ”taket”, dvs undersidan av ovanförliggande balkongplatta.
 • Spola av balkongen med vatten eftersom det rinner ner till grannen i lägenheten under
 • Vattna blomlådor mm så att vatten rinner ner till grannen/grannarna under.
 • Avfyra raketer, fyrverkerier etc.
 • Sätta upp anordning för matning av småfåglar på balkongen eller mata fåglar eller andra djur.
 • Glasa in balkonger.

Restriktionerna är till för att eliminera olycksrisker, men också för att förhindra skador på fastigheten.


BALKONGER, BALKONGSKYDD
Insynsskydd på balkonger med ”pinn”-räcke kräver inte styrelsens godkännande eller särskilt avtal men textilen ska vara av Sandatex färg S5380/727, med höjden 90 cm för att ge en 10 cm öppning mellan tyg och överliggare. Avtal är tecknat med Sollentuna Markis Center, tel 08-594 699 90.BARNVAGNAR/CYKLAR/PULKOR
Barnvagnar, cyklar och pulkor får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras på våningsplanen i trapphusen eller i källaren under trapphusen. Särskilda rum för barnvagnar och cyklar finns i källaren. Om det finns plats får även pulkor förvaras i cykel-/barnvagnsrum.BILVÅRD
De som hyr garageplats får utföra enklare bilvård, typ byta däck och lampor samt städa bilen på den egna parkeringsplatsen. Tvätt får inte förekomma och inte heller oljebyten eller större reparationer.BLOMLÅDOR
Se Balkonger


BRANDSLÄCKARE
Det är viktigt att brandskyddet i din lägenhet är tillräckligt bra och förutom att fungerande brandvarnare ska sitta uppsatta i tak så vi rekommenderar att det i varje lägenhet finns brandsläckare (6 kg pulver) och brandfiltar som ska vara lätt tillgängliga


BRANDSÄKERHET
Möbler, barnvagnar, cyklar mm får inte förvaras i garage, trapphus och korridorer i källare av utrymnings- och brandskäl. Inga brandfarliga ämnen får förvaras i garaget eller i lägenhetsförråden. Visa hänsyn och ha respekt för brandsäkerheten!


BRANDVARNARE
Alla lägenheter ska vara utrustade med minst en brandvarnare. Kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och byt ut batteri så snart den inte gör det (ca en gång per år).BREDBAND
I fastigheten finns fiber installerad och alla lägenheter har tillgång till bredband, IP-TV och IP-telefoni via SEOMs stadsnät. Avtal tecknas av bostadsrättsinnehavaren med fritt vald leverantör. Se mer information på Sollentuna Energis hemsida www.seom.se.


BYGGA OM
Som bostadsrättsägare har du rätt att göra vissa ändringar i din lägenhet. Vad som gäller för detta finns att läsa i stadgarna. Om du är minsta osäker, kontakta styrelsen. Var ute i god tid!

Tänk på att:

 • Om ändringen påverkar/berör bärande väggar, eller innebär omdragning av ledningar för vatten eller el, måste styrelsen få en skriftlig ansökan om tillstånd för den ändring du vill göra.
 • Ventilationsaggregat/köksfläkt får ej bytas ut/ändras av medlem.
 • Eventuella besiktningar som krävs före/under/efter en ombyggnation bekostas av medlemmen.
 • Efter godkänd ansökan ska en auktoriserad fackman utföra arbetet.
 • En ombyggnation som saknar tillstånd eller utförts på felaktigt sätt kan beivras av föreningen, som med stöd av stadgarna kan komma att tvinga bostadsrätts-innehavaren att återställa lägenheten i ursprungligt skick. Detta gäller även om det var en tidigare bostadsrättsinnehavare som en gång lät göra ändringen.

 

CYKLAR OCH CYKELRUM
Cyklar skall förvaras i cykelrummen i källarplanet. Det är inte tillåtet att förvara motorcyklar och mopeder där. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i trappuppgångar och passager eftersom de då utgör ett hinder i utrymningsvägen vid brand. Cyklar får heller inte förvaras i garaget. Föreningen tar inget ansvar för cyklar om de måste avlägsnas på grund av olämplig placering.
EL- och ELEKTRONIKAVFALL
Allt el- och elektronikavfall måste du själv forsla till återvinningsstation (t ex Hagby, Täby eller Smedby, Upplands Väsby). Småelektronik kan även lämnas till den miljöbil som kör runt i kommunen, se vidare www.seom.se eller broschyr ”viktigt att veta” från SEOM som delas ut årligen till alla i kommunen eller till el-affärer, t ex Elgiganten, Häggvik.ELINSTALLATIONER
Om ändringar i lägenheten innebär omdragning av el- eller datauttag måste styrelsen kontaktas för ett godkännande.FASTIGHETSSKÖTSEL
Föreningen anlitar extern entreprenör ALOVA för fastighetsskötsel samt för att åtgärda de fel som uppstår. Information om vem som utför fastighetsskötsel finns anslagen i portarna.6

 

FELANMÄLAN
Nedan finner du kontaktuppgifter för felanmälan;

Fastighet och/eller lägenhet; ALOVA, anmäl ert ärende via www.alova.se, alternativt via telefon 08-749 27 00, vardagar kl. 08.00-16.00. Det går även bra att mejla till .

Vid fel-anmälan ska du alltid uppge felorsak, brf Tårpilen 12, namn, lägenhetsnummer (t ex 01-1401) och telefonnummer. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för fel inom den egna lägenheten. För vidare information se Ansvar.

Strömavbrott i lägenheten; Om du drabbas av strömavbrott: kontrollera först automatsäkringarna i lägenhetens elskåp. Om detta inte löser problemet kontakta styrelsen.
Skötsel och tillsyn av hissar sköts av OTIS, felanmälan 0200-21 21 11.


Jourservice fastighet och/eller lägenhet;
Vid akuta ärenden efter kontorstid som t ex vatten-skada där åtgärd av felet absolut inte kan vänta till nästa arbetsdag ring Securitas Jourmontör 08–657 64 21. Observera att jourservice endast får kontaktas vid fel eller haveri där det finns risk att allvarliga följdskador uppstår på fastigheten. Kostnader för utryckning för att åtgärda mindre fel eller fel som inte är akuta debiteras den lägenhet som anmält felet. Detta gäller även i alla fall då du anses vållande till skadan. Om möjligt, kontakta därför alltid någon i styrelsen innan du gör en jouranmälan.

 

FEL PÅ UTRUSTNING I LÄGENHETEN
Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för fel på utrustning i lägenheten som t ex vitvaror, elektriska installationer. Observera att föreningen har tecknat en kollektiv försäkring (IF) för bostads-rättstillägg som träder in om det uppstått skador på fastigheten som kan hänföras till lägenheten. Du behöver alltså inget sådant tillägg i din egen hemförsäkring.FEST
Skall du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att fest och hög musik är de absolut vanligaste orsaken till klagomål. Sätt gärna upp en lapp och berätta för dina grannar om du ska ha fest och gärna i samtliga trapphus. Om dina grannar festar och stör sent på natten – knacka på och säg till. Tänk också på att när du sitter och pratar eller spelar musik på balkongen så kan det höras över hela gården. Se även Störande grannar.


FJÄRRKONTROLL TILL GARAGEPORT
Hyr du garageplats får du disponera en fjärrkontroll för att kunna öppna garageporten. Av säkerhetsskäl går det att öppna garageporten utifrån endast med fjärrkontrollen. Tappar du bort din fjärrkontroll ska den spärras – kontakta garageansvarig i styrelsen. Vid avflyttning/uppsägning av garageplats ska fjärrkontroll återlämnas till garageansvarig. Om detta inte görs debiteras du en kostnad.FYRVERKERIER OCH SMÄLLARE
Fyrverkerier kan vara trevligt, men oavsett högtid är det enligt lag förbjudet att avfyra någon form av explosiv vara på innergården, uteplatserna eller från balkongerna. Risken för skada på person och egendom är stor och det är inte bara hundar som blir rädda. Smällare är inte längre tillåtna i Sverige.7FÖRENINGSINFORMATION
Styrelsen skickar ut föreningsinformation vid behov. Det mesta av utskickad information kommer även finnas tillgänglig på föreningens hemsida www.tarpilen12.se.

För att styrelsen snabbt ska kunna nå ut med information är det därför viktigt att alla medlemmar uppdaterar eventuella ändringar av mejladresser och telefonnummer på Nabos hemsida www.nabo.se, mailar eller ringer till Nabo på tel 010-288 00 27 (mån-fred 9.00-12.00) och ber dem att ändra. Styrelsens mejlutskick baseras på uppgifterna som finns i Nabos register.FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Kallelse med uppgift om datum meddelas senast två veckor före stämman. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt har de fortfarande bara en röst tillsammans.

Medlem som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta. Föreningsstämman är ett tillfälle för dig att påverka ditt boende.

Vid stämman väljs styrelseledamöter, valberedning och revisorer, vidare behandlas styrelsens förslag i viktigare frågor samt motioner från medlemmar. Om du inte kan vara med på stämman kan du företrädas av ombud. För mer information, kontakta styrelsen.FÖRRÅD
Se Lägenhetsförråd.FÖRSÄKRINGAR
Det är viktigt att du har en gällande hemförsäkring för att skydda din egendom om det skulle inträffa en skada. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att du är försäkrad på bästa sätt. Föreningen har tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring (via IF) för bostadsrätt. Den träder in om det skulle inträffa följdskador på fastigheten som orsakats av en primär skada i lägenheten som faller inom bostadsrättshavarens ansvar. Det är därför inte nödvändigt att varje lägenhet i sin egen hemförsäkring har ett s k bostadsrättstillägg.

Kontakta styrelsen om du behöver nyttja tilläggsförsäkringen och kontakta alltid snarast styrelsen om det skulle inträffa allvarligare skador, t ex vattenskador i din lägenhet.FÖRSÄLJNING AV LÄGENHET
Se Överlåtelse.GARAGEPLATSER
Under fastigheten med infart från Edsviksvägen finns ett garage med 31 platser avsedda för de boendes egna fordon och får endast hyras av medlemmar i Brf Tårpilen 12.

Vill du hyra en garageplats kontaktar du styrelsen. Föreningen har två olika köer för garageplats. En kö för plats utan laddbox och en kö för plats med laddbox. Det går bra att stå i båda köerna samtidigt. När en ledig garageplats finns, erbjuds denna till den som stått längst i kön. Om denne inte längre är intresserad, går erbjudandet till den som stått näst längst i kön osv. Personer som tackat nej till ledig garageplats ett flertal gånger stryks efter 3:e gången och måste på nytt anmäla sitt intresse för framtida garageplats.

 • Garageplats kan endast tilldelas medlem i bostadsrättsföreningen och platsen kan inte överlåtas i samband med försäljning av bostadsrätt.
 • Max en garageplats kan erbjudas per lägenhet/hushåll.
 • Tilldelning av en garageplats med laddbox sker endast till medlem som redan har eller kan uppvisa ett köpeavtal för en eldriven bil.
 • Andrahandsuthyrning (eller andrahandsupplåtelse) är inte tillåtet. Otillåten uthyrning innebär att du förlorar rätten till din parkeringsplats. Utnyttjas inte garageplatsen under en längre period kan styrelsen fatta beslut om att denna skall övergå till kölistan
 • Om man har en garageplats och önskar byta till en annan ställer man sig i kön och uppger att det gäller ett byte. Att byta sinsemellan är inte tillåtet.
 • Föreningsmedlem som flyttar ansvarar själv för att säga upp garageplatsen.
 • Samtliga hyresavtal tecknas med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från närmaste månadsskifte. Hyran betalas i förskott och återbetalas ej om avtalet upphör tidigare datum än det sista i månaden.
 • I garaget är parkering enbart tillåten inom markerade p-rutor för registrerade, skattade och försäkrade fordon. Enklare reparationer och underhåll får utföras, men garaget får inte användas som bilverkstad. Tvätt av bil/motorcykel är inte tillåtet i garaget.
 • Bensinvärmare får inte användas och brandfarliga produkter får inte heller förvaras i garaget. På garage-plats får inga lösa saker förvaras såsom t ex däck, takboxar, dunkar, cyklar och andra lösa föremål. Motorcykel/moped får parkeras under förutsättning att den står inom hyrd garageplats och inte hindrar annan parkering på bredvidliggande platsGLASINSAMLING
Insamling av glas sker i särskilda kärl i miljörummet. Det finns behållare för färgat och ofärgat glas. Glöm inte att ta bort metalldelar från t ex skruvkorkar på glasflaskor. Se Soprum. 9GOLVKLINKER
Klinkergolv kan ge ett ökat stegljud. Vid eventuell inläggning av klinkergolv i din lägenhet ska du kontakta styrelsen för att få råd om hur detta görs på bästa sätt och för att undvika risken att överskrida de ljudnormer som finns för boendemiljöer.GOLVVÄRME
Badrummen är utrustade med elektrisk golvvärme och förbrukningen är en del av bostadsrättens individuella elförbrukning.GRILLNING
Grilla på balkong/terrass/uteplats får du göra om du använder gasolgrill eller elektrisk grill (kolgrill är ej tillåten). Grilla med omsorg om dina grannar och använd inte olja så ryker det mindre. Observera att max 30 liters (P11) gasolbehållare får förvaras på öppen balkong. Även de godkända grilltyperna ger dock ifrån sig ett visst os, så visa hänsyn när du använder dem.GÅRD – UTEMILJÖ
Föreningen har en gård där det bl a finns bord, stolar och cykelställ förutom några gräsytor, buskar och träd. Det är inte tillåtet att mata fåglar eller andra djur på våra gårdar, terrasser eller balkonger. Har du synpunkter eller förslag på förbättringar kontakta föreningens trädgårdsgrupp.HISSJOUR
Föreningen har avtal med OTIS; du kan kontakta dem dygnet runt på tel 0200-21 21 11 om fel uppstår.HUSDJUR
Hundar, katter och andra husdjur är inte alltid till glädje för alla. För att undvika att de blir en källa till irritation ber vi dig som har husdjur att du har det kopplat när du vistas på gården. Rastning av husdjur är inte tillåten på gården. Skulle en ”olycka” hända ser du naturligtvis till att plocka upp. Har du för avsikt att skaffa ett ”ovanligt” husdjur bör du kontakta styrelsen. Vissa husdjur är inte lämpliga inom bostadsområdet.


INBROTT
Skulle det ske inbrott i din lägenhet, lägenhetsförrådet eller garaget så anmäler du det till polisen. Meddela därefter styrelsen eftersom den här typen av brott brukar gå i vågor, och det är viktigt att styrelsen informerar övriga boende om händelsen.

Kontrollera även att dörrar mellan garage/förråd och trapphus går i lås vid passage så att inte obehöriga kan passera via porten in i garage/förråd. Släpp inte in personer du inte känner igen via trapphusport. Se till att portdörren går i lås efter dig både när du passerar in i porten och går ut. Lämna aldrig ut portkoden till personer du inte känner.10INFORMATIONSTAVLOR
Det finns en informationstavla i varje port. Där finns bl a telefonnummer för felanmälan och jour-service.INGLASNING AV BALKONGER
Inglasning av balkong är inte tillåten.


ISTAPPAR
Se SnöröjningKARTONGER
Behållare för kartonger finns i soprummet. Observera att alla kartonger ska vikas ihop eller skäras ner så att de inte tar så mycket plats. Här kastas även omslagspapper, stora papperspåsar, wellpapp, äggkartonger mm. Se Soprum.KONTAKTUPPGIFTER MEDLEMMAR
Se FöreningsinformationLÄGENHETSFÖRRÅD
Till varje lägenhet hör ett förråd. Det är inte tillåtet att förvara brandfarligt material som bensin, fotogen etc där. Gasoltuber får inte heller förvaras i förråd eller lägenheter.LÄGENHETSNUMMER
Varje lägenhet har ett fyrsiffrigt nummer som finns angivet på dörrkarmen utanför respektive lägenhet samt på postfacket i entrén. Innan lägenhetsnumret finns siffrorna 01-04 som är kopplade till gatu-adressen (01: Kung Agnes väg 22, 02: Kung Agnes väg 24, 03: Kungsvägen 2, 04: Edsviksvägen 5).

Lägenhetsnumret används i folkbokföringen, för adressering av post och vid all kontakt med styrelsen, fastighets-/ekonomiförvaltare m fl.MATAVFALL
Matavfall läggs i särskilda bruna papperspåsar som finns att hämta i soprummet. Fyll aldrig påsen mer än att den går att stänga den innan du kastar den i de bruna kärlen i soprummet. Lägg gärna begagnat hushållspapper i botten av påsen innan du slänger blött avfall och byt påse ofta (minst var-annan eller var-tredje dag). Se Soprum. 11MEDLEMSKAP
I stadgarna anges att föreningens syfte är att till medlemmar upplåta bostäder för egen användning. Endast medlem i föreningen kan vara innehavare av bostadsrätt. Styrelsen har, med stöd av stadgarna,
rätt att frånta någon ett medlemskap, det vill säga att nyttjanderätten är förverkad, om lägenheten används till annat ändamål än det stadgarna avser.METALLSOPOR
Konservburkar, tuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler m m slängs i avsett kärl i soprummet. Se Soprum.MOTIONER
Motioner till föreningsstämman ska vara skriftliga och lämnas till styrelsen senast 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta. Motioner ska innehålla motionärens namn, lägenhetsnummer, önskemål/fråga samt förslag på åtgärd.

Skrivelser, önskemål och synpunkter kan när som helst under året lämnas till styrelsen. Lägg dem i Brf Tårpilen 12's postfack som finns på Kungsvägen 2 eller mejla till . Styrelsen har normalt möte en gång per månad utom under sommaren.


MOTORCYKEL/MOPEDPLATSER
Moped eller motorcykel får inte förvaras i cykelrum.NAMN PÅ POSTFACK/PORTTAVLA/TIDNINGSHÅLLARE VID LÄGENHETSDÖRR
Om du har ändrat efternamn, namnet är felstavat eller sambos namn skall läggas till etc, kontakta ALOVA, se Felanmälan (kontaktinfo finns även på informationstavlan i entrén). Ändra inte själv eftersom vi vill ha det snyggt och enhetligt.

Om du inte vill ha reklam vänder du på namnetiketten i postfacket där tillägget ”ej reklam” finns. Sätt inte upp egna skyltar/etiketter! Vid överlåtelse av lägenhet ordnar ALOVA, efter anmälan, namn-ändring av postfack, tidningshållare och porttavla.NYCKLAR
Till varje lägenhet hör tre nycklar till cylinderlåset. Nyckeln passar till lägenhetsdörr, port, förråd/ garage och soprum. Har du garageplats får du också tillgång till en fjärrkontroll till garageporten. Fastigheten har ett gemensamt nyckelsystem som föreningen ansvarar för. Lägenhetsinnehavare får därför inte byta cylinderlåset till lägenheten själv.
Vill du beställa extra nycklar kontaktar du Gerts Lås och Larm, Hovslagarvägen 37, Sollentuna. För att beställa måste du uppvisa senaste månadsavi, befintlig nyckel samt legitimation.

När du flyttar ifrån vår förening är det mycket viktigt att du överlämnar alla lägenhetsnycklar och blippar till köparen och fjärrkontroll till garageporten till garageansvarig i styrelsen.NYTTJANDERÄTT
Bostadsrättsinnehavares nyttjanderätt till lägenheter är stark. Men den kan förverkas i vissa fall. Tänk därför på att eventuell andrahandsuthyrning måste ske korrekt. Försenade inbetalningar, störande av grannar kan också vara skäl till att man förlorar sin nyttjanderätt. Se även Uthyrning av bostad i andrahand, Avgift och avier, Störande grannar och Ohyra samt föreningens stadgar.OHYRA
Om du tror att du fått in ohyra i din lägenhet, kontakta genast styrelsen och ALOVA, se Felanmälan.
Att som medlem inte omgående ta hand om problemet och därigenom bidra till att ohyra sprids är enligt stadgarna tillräckligt för att förverka ett medlemskap.OMBYGGNATIONER
Se Bygga om.


PAPPERSINSAMLING
Kärl för returpapper finns i miljörummet. Dags- och veckotidningar, direktreklam, telefonkataloger mm slängs här. Se Soprum.PARABOLANTENNER
Parabolantenn är inte tillåtet att montera på balkong, fasad, terrass eller uteplats.PARKERING
Föreningen har inga parkeringsplatser för gäster. Gästparkering måste därför ske på omkringliggande gator. Respektera gällande parkeringsregler.PORTKOD
Portkoder byts ut regelbundet. Detta meddelas genom lapp i postfacket eller på vår hemsida. Koden är en säkerhet för oss boende att obehöriga inte tar sig in olovandes. Koden får inte spridas i onödan.POSTLÅDA
Alla lägenheter har ett postfack i entrén. Morgontidningen får du i hållaren utanför din dörr. Behöver namnändring göras, kontakta ALOVA (ändra inte själv eftersom vi vill ha det snyggt och enhetligt). Vid överlåtelser tillser styrelsen att namnändringar sker av brevlåda, porttavla och tidningshållare. Namnetiketten till postfacket är dubbelsidigt så du kan välja ”Reklam” eller ”Ej Reklam”.13RULLSTOLAR
Det finns möjlighet att förvara rullstolar i förråd i källarplan (barnvagnsrum).RÖKNING
Rökning är endast tillåten i den egna lägenheten. Rökning i trapphus och andra gemensamma utrymmen är inte tillåtet liksom att kasta fimpar utanför våra portar, på våra gemensamma gårdar eller från balkongerna. Visa hänsyn! Tänk på att rökning på balkonger och uteplatser kan innebära att din granne får in rök i sin lägenhet, vilket kan ge obehag.SNÖRÖJNING
I föreningens avtal med ALOVA ingår snöröjning och sandning framför entréer och på gården. Trottoarer och gator runt vår fastighet sköts av Sollentuna kommun. Om du ser istappar eller snöhäng som riskerar att falla på underpasserande kontaktar du ALOVA eller styrelsen.SOPRUM
Föreningen har ett miljörum för återvinningsavfall med ingång från Kung Agnes väg (bredvid Kung Agnes väg 22). Där finns uppsamlingskärl för olika typer av återvinningsavfall enligt uppmärkningen ovanför respektive kärl. Läs på skyltarna och se till att lägga i rätt kärl. Kartonger måste vikas eller skäras så de blir platta innan de läggs i kärlet för ”Pappersförpackningar”. Töm alla förpackningar INNAN de läggs i respektive kärl och INGENTING får lämnas på golvet!

De olika fraktioner av återvinningsavfall som kan lämnas i soprummet är:

 • Matavfall (använd de bruna papperspåsarna som inte få överfyllas – måste kunna stängas, byt påse efter 2-3 dagar). De bruna påsarna finns att hämta i soprummet.
 • Tidningspapper & Kartong & Wellpapp (skall vikas eller delas innan de läggs i)
 • Ofärgat glas (tomma och torra flaskor/burkar utan metallock/skruvkork).
 • Färgat glas (tomma och torra flaskor/burkar utan metallock/skruvkork).
 • Plastförpackningar (tomma och torra).
 • Metallförpackningar (tomma och torra) OBS! Tomma värmeljuskoppar av aluminium lämnas till återvinningsstation


Övrigt hushållsavfall/restavfall
, dvs hushållsavfall som du inte kan sortera.
Vi ber alla medlemmar att respektera ovanstående källsortering av miljöhänsyn och för att undvika att onödiga extra kostnader belastar föreningen. Hämtning av återvinningsavfall i soprummet och tömning sker varje eller varannan vecka.

Grovsopor (t ex möbler, byggavfall och liknande), el- och elektronikartiklar (TV, CD-spelare, telefoner, kaffebryggare, vitvaror etc) och miljöfarligt avfall får inte lämnas i soprummet. Sådant avfall måste var och en själv forsla bort. Närmaste återvinningscentraler finns i Hagby, Täby och Smedby, Upplands Väsby. Småelektronik (t ex el-tandborste, brödrost etc) kan lämnas till el-affärer, t ex Elgiganten, Häggvik vid lagerutlämningen. Seom har även en mobil återvinningscentral som står några timmar på vissa platser i kommunen bestämda dagar ca en gång per månad.14
SOPSORTERING
Föreningen har valt att sortera mat- och restavfall/hushållsavfall för att främja miljön och spara driftskostnader för föreningen. Hur du sorterar ditt hushållsavfall se under Soprum.STADGAR
Brf Tårpilen 12s gällande stadgar är registrerade hos Bolagsverket 2022-10-06 10:17.
STYRELSEN
Brf Tårpilen 12's styrelse består enligt stadgarna av minst tre och högst sju ordinarie och ingen eller och högst tre suppleanter. Ledamöterna väljs på föreningsstämman. Styrelsen har normalt möte en gång per månad utom under sommaren.

Önskar du framföra något till styrelsen kan du mejla till  eller lämna ett brev i föreningens postfack på Kungsvägen 2. Arbetsgrupper för särskilda frågor bildas vid behov där andra medlemmar kan engageras, t ex för vårstädning, höstfest eller andra projekt. Hör gärna av dig till styrelse/valberedning om du är intresserad att medverka i arbetet i vår förening.
STÄDNING
Städning av fastighetens trapphus sker veckovis. Synpunkter på städningen kan lämnas till styrelsen.
STÖRANDE GRANNAR
Börja alltid med att prata med din störande granne! De allra flesta är inte medvetna om att de upplevs som störande och brukar snabbt bättra sig efter ett vänligt samtal. En allmän tumregel är att visa extra hänsyn vardagar 21.00 – 08.00 samt helger 22.00 – 10.00. Självklart skall man kunna ha fest någon gång och då får väl hänsynen anses vara ömsesidig – under förutsättning att festen håller en rimlig ljudnivå! Se Fest.


SÄKERHET
Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att förvara privata tillhörigheter som t ex cyklar, barnvagnar i allmänna utrymmen i fastigheten. Detta regleras i Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 §. Med stöd av denna lag har styrelsen rätt att utan förvarning transportera bort privata tillhörigheter som förvaras i allmänna utrymmen.

Det mest effektiva systemet att förhindra inbrott är grannsamverkan. Det innebär till exempel att;

 • Vi hälsar alltid på varandra, när vi ses i fastigheten.
 • Vi känner till hur våra närmaste grannar ser ut.
 • Lämna inte ut portkoder till okända personer.
 • Se till att portdörrar, soprumsdörr och garageport stängs efter din in-/utpassage.
 • Släpp inte in okända personer i vår fastighet.
 • Eventuella okända personer som agerar misstänkt tilltalas på ett vänligt sätt. ”Hej, jag känner inte igen dig. Vem ska du besöka?”
 • Informera din granne när du lämnar din lägenhet under en längre tid.
 • Informera alltid styrelsen vid misstänkt aktivitet.

 

TERRASSER/UTEPLATSER
För terrasser och uteplatser gäller samma regler som för balkonger. Observera att det är lägenhets-innehavaren som ansvarar för skötsel och underhåll av uteplatsyta innanför häckar och skärmväggar.TRAPPHUS
Är inget förvaringsutrymme, varken för barnvagnar, cyklar, mattor, skor och annat. Detta handlar om vår gemensamma säkerhet i fastigheten. Som fastighetsägare är vi skyldiga att se till att t ex ambulans-personal som bär en bår eller brandpersonal kan ta sig fram i allmänna utrymmen.


TV, TELEFONI OCH BREDBAND
Se Bredband


UTHYRNING AV LÄGENHET I ANDRA HAND
Andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen, se stadgarna. Ansökan om andrahands-uthyrning ska lämnas skriftligen till styrelsen. Andrahandsuthyrning beviljas om det finns giltiga skäl och skall begränsas till viss tid.


VITVAROR
Bostadsrättsinnehavaren svarar för lägenhetens vitvaror och ersätter dessa om de går sönder.VRÄKNING
Vräkning kan ske i en bostadsrättsförening, trots att man har köpt rätten att bo i den. Se våra stadgar för mer information.ÅRSREDOVISNING
Brf Tårpilen 12s räkenskapsår är kalenderåret. Årsredovisning delas ut i samband med kallelse till föreningsstämman. Tidigare årsredovisningar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.tarpilen12.se.ÅTERVINNINGSSTATION
Närmaste återvinningscentraler finns vid Hagby, Täby och Smedby, Upplands Väsby.ÖVERLÅTELSE
Om du avser att sälja din bostadsrätt är det ditt ansvar att se till att styrelsen ges tillräcklig tid att pröva frågan om medlemskap för den som bostadsrätten överlåts till. Överlåtelseavgiften är 2,5 % av basbeloppet och pantsättningsavgiften 1,0 % av basbeloppet per pant (pantbrev). Dessa avgifter belastar köparen av bostadsrätten.