Valberedning

Valberedningen har som huvuduppgift att vid föreningsstämman föreslå kandidater till föreningens styrelse. Valberedningen är utsedd av medlemmarna vid ordinarie föreningsstämma, och är oberoende av styrelsen, som inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater. Valberedningen vill genom en aktiv dialog med föreningens medlemmar och med styrelsen bidra till en ökad gemenskap och ett ökat engagemang i vår förening.

I valberedningen ingår Elisabeth Hallstedt, tfn 070 277 57 78, och Anette Linusson Rosenberg, tfn 072 713 60 22.