Nyheter

Årsstämman den 2 maj 2024

Föreningen höll årsstämma den 2 maj 2024 i Turebergshuset. Vid stämman presenterade Björn Wahlborg årsredovisningen för 2023 som godkändes av stämman. Kortfattat kan konstateras att föreningens ekonomi är i balans. Vidare valdes en ny styrelse. Styrelsen består nu av Per Melin ordförande, Robert Bergh vice ordförande, Björn Wahlborg ekonomiansvarig samt ledamöterna Ingrid Lindgren och Emil Hindo. Suppleanter är Håkan Rusch och Åsa Stenlund. Protokollet från stämman finns tillgängligt hos styrelsen för den som önskar ta del av detta. 

Per Melin
Ordförande

Städning av garaget

Garaget kommer att städas den 19 mars klockan 8-14. Under denna tid måste garaget vara fritt från bilar. Entreprenören kommer att sätta upp anslag i garaget när vi närmar oss sagda datum.

Styrelsen

Fönsterputs forts

Som ni säkert har sett i tidigare utlagd nyhet har ni som har fönster mot Edsviksvägen erbjudits fri fönsterputs. Det har varit lite oklart hur denna skall beställas. Efter kontakt med OBOS har vi kommit fram till att Ingrid Lindgren, boende på Edsviksvägen 5, samordnar beställningen gentemot städfirman. Den som är intresserad skall således göra en intresseanmälan till Ingrid. Hon har för avsikt att kontakta berörda bostadsrättsinnehavare.

Per Melin
Ordförande

El och vattenförbrukning

Föreningen använder ett företag som heter Infometric AB för avläsning av förbrukning av vatten och el. Dessa värden utgör underlag för den debitering som sker på respektive bostadsrättsinnehavare. Ni har möjlighet att själva följa er förbrukning på daglig basis. Dessa kan ni läsa av i appen Panorama Home. De som är intresserade av detta ladda ned appen samt maila styrelsen om att ni vill ha inloggningsuppgifter till er personliga app. Ange vilken lägenhet ni har samt er emailadress så kommer inloggningsuppgifter på mailen. Detta sker inte momentant utan sker då Per Melin har möjlighet att lägga in uppgifterna.

Styrelsen i Brf Tårpilen 12

Kamerabevakning i soprummet

Styrelsen har nu satt upp en kamera i soprummet. Detta bland annat för att lättare kunna kontrollera vilka som besöker soprummet. I detta sammanhang vill vi också påminna om de regler som finns för soprummet. Dessa är anslagna i soprummet samt finns i våra Trivsel- och ordningsregler under rubriken Soprum.

Styrelsen i Brf Tårpilen 12